SAA

De Stichting Amsterdam Atletiek (SAA) is het samenwerkingsverband van de vijf  Amsterdamse Atletiek verenigingen.

De Amsterdamse atletiekverenigingen (AAC, AV Phanos, AV ’23, AV ATOS en AV Feniks) hebben sinds 2008 hun krachten gebundeld binnen de SAA. De ambitie is om vanuit deze samenwerking een aantrekkelijk loop- en atletiekaanbod aan te bieden richting diverse wijken en klantgroepen. Daarnaast is de SAA gericht op verdere professionalisering van de Amsterdamse atletiek en een qua planning en spreiding optimaal afgestemd evenementenaanbod in de stad.